Visade testet att du hade en hepatit C-infektion?

Om du är osäker svarar du Ja på denna fråga.

Det finns många myter kring hepatit C, tex att en hepatit C-infektion kan vara vilande eller inkapslad. Det är inte sant. Hur vet du om du har hepatit C? Först görs ett antikroppstest. Om testet visar att du har antikroppar mot hepatit C (positivt antikroppstest) betyder det att du någon gång blivit smittad. För 20-30% av de som smittats läker infektionen ut av sig själv, men för övriga blir infektionen kronisk. Då krävs behandling för att bli botad. Ett HCV-RNA-test visar om du har en pågående hepatit C-infektion. Ett positivt HCV-RNA-test betyder att du har en pågående hepatit C-infektion och behöver behandling.