Har du tidigare testat dig för hepatit C?

Om du inte vet om du testat dig svara Nej. Om du testat dig tidigare får du några fler frågor om dina prover.