Har du någon gång injicerat droger eller narkotikaklassat läkemedel?

Även om du bara injicerat en gång, finns det en risk att du fått hepatit C. Om du delat injektionsverktyg med någon annan är risken mycket stor att du blivit smittad. Viruset överlever i sprutor och blandkoppar.