Har du, eller har du haft, förhöjda levervärden utan förklaring?

Om du inte vet svarar du nej. Förhöjda levervärden mäts genom ett blodprov. Levervärdena ASAT och ALAT utsöndras från skadade leverceller. Om man har hepatit C är de ofta förhöjda, men kan ibland vara helt normala även om man har hepatit C. Det finns även andra orsaker till förhöjda levervärden, tex så kallad fettlever.