Har du någon gång, efter behandling, injicerat droger eller narkotikaklassat läkemedel?

Om du delat injektionsverktyg (sprutor, spetsar eller blandkoppar) med någon annan efter att du blivit botad är risken stor att du blivit smittad igen. Viruset överlever i sprutor och blandkoppar.