Har du, efter din behandling, genomgått en stor operation i ett land utanför Europa eller USA?

Vid större operationer är det vanligt att man får blod. I många länder utanför Europa och USA är risken större att blodet inte är testat för hepatit C.