Föddes du före 1992?

Innan 1992 fick nästan alla som föddes för tidigt en blodtransfusion. Före 1992 testades inte om blod var smittat med hepatit c.