Du vet väl att man kan få behandling även om man brukar narkotika?

Du behöver inte vara drogfri för att behandlas för hepatit C. Alla har rätt till behandling, oavsett leverstatus. Vårdpersonalen har sekretess, och vården och behandling är kostnadsfri. Genom behandlingen blir 95% friska från sin hepatit C.