Är du född i något av dessa länder?

Egypten

Gabon

Georgien

Mongoliet

Pakistan

Ryssland

Syrien

Uzbekistan

I dessa länder är hepatit C vanligt och risken är därför större att du har hepatit C om du är född i något av dessa länder.