Är du född för tidigt (mer än 6 veckor)?

Om du inte vet om du är född för tidigt svarar du Nej. Innan 1992 var det vanligt att man fick blod om man föddes för tidigt. Före 1992 testades inte om blod var smittat med hepatit C.