Ingen ska ha Hepatit C
  • Hepatit C är en allvarlig smittsam sjukdom som främst drabbar levern.

  • Det finns enkel tablettbehandling med få biverkningar för att bota hepatit C.

  • Testa här om du tillhör en riskgrupp för att ha smittats av hepatit C.

  • Bor du i Stockholm kan du ta blodprov direkt utan att först träffa en läkare. Om provet visar att du har hepatit C blir du erbjuden behandling** hemifrån via videomöte i din mobiltelefon.

1

Gör ett anonymt* test som visar om du tillhör en riskgrupp för att ha hepatit C.

2

Om testet visar att du tillhör en riskgrupp, är det bra om du tar ett blodprov för att utesluta hepatit C. Provtagning och besök är gratis.

3

Om blodprovet visar att du har hepatit C kan du få behandling**. Behandlingen varar oftast i 2-3 månader med 1-3 tabletter dagligen. Behandling och besök är gratis.

*) Ingen personlig data om dig sparas, inte heller din IP-adress. Vi kommer bara att räkna hur många som svarat på frågorna.

**) I sällsynta fall kan läkaren göra bedömningen att du kan behöva vänta med behandlingen eller ha en längre behandlingstid.

Pilotprojekt i Stockholm

Bor du i Stockholm och om testet visar att du tillhör en riskgrupp, kan du efter testet skapa en remiss direkt till provtagning.

Visar blodprovet att du har hepatit C, så kommer du att bli erbjuden behandling** via videosamtal med sjuksköterska och läkare vid Infektionsmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset. Det betyder att du kan genomföra din behandling hemifrån.

Om hepatit C

Hepatit C är en allvarlig och smittsam sjukdom. Nya riktlinjer för vård av hepatit C och ny tablettbehandling innebär att alla som har hepatit C kan få behandling. Detta gör att du har möjlighet att få behandling även om du nyligen blivit smittad, blivit återsmittad eller inte har några påvisbara skador på levern. En förutsättning för behandling är att du ska kunna fullfölja hela behandlingen.

Varför behandla sig?

Före 2014 användes äldre typer av läkemedel för att behandla hepatit C. Dessa medförde många biverkningar och endast cirka hälften blev botade.

95 procent av de som behandlas med de nya läkemedlen blir botade från hepatit C. Behandlingen består numera av tabletter under 8–12 veckor.

Biverkningarna är vanligtvis få och milda. De vanligaste är huvudvärk och trötthet. Många får inga biverkningar alls. Behandlingen är kostnadsfri.

Om hepatit C-infektionen behandlas bort i tid kan man förhindra skrumplever och levercancer. Genomförd behandling innebär också att du inte längre riskerar att smitta andra. Men du är inte immun mot att smittas igen. Vid droganvändning är bästa försäkringen mot återsmitta att använda nya verktyg och aldrig dela verktyg.

Är du smittad eller inte?

Ett vanligt blodprov kan visa om du bär på en hepatit C-infektion. Först görs ett antikroppstest som visar om du någonsin har blivit smittad av hepatit C-virus. Är antikroppstestet positivt görs ytterligare ett test på samma blodprov, ett så kallat HCV RNA-test som visar om viruset fortfarande finns kvar i blodet. Om viruset fortfarande finns kvar i blodet betyder det att du har hepatit C.

Hepatit C i smittskyddslagen

Hepatit C är en så kallad allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Det innebär att all vård och behandling mot hepatit C är kostnadsfri för dig. Det innebär också att din läkare kommer att erbjuda hepatit C-testning till de personer som kan ha smittat dig eller kan ha smittats av dig. Du får förhållningsregler som du måste följa för att inte riskera att smitta andra fram tills dess att du fått behandling och blivit botad.

Vilka symtom ger hepatit C?

Hepatit C ger vanligtvis inga symtom, men en del upplever trötthet. Det här gör att många är smittade utan att veta om det.

Det är ingen skillnad om du blir smittad som barn eller vuxen. De flesta får inga symtom förrän viruset skadat levern allvarligt.

Av alla som har kronisk hepatit C utvecklar ca 25 procent skrumplever (levercirros) inom 20 år. Av de som utvecklat skrumplever är det några procent årligen som utvecklar levercancer.

Om detta test

Det här webtestet är utvecklat i samarbete med infektionsläkare, sjuksköterskor och personer som har eller har haft hepatit C. Bakom tjänsten står Health Solutions, som utvecklat beslutsstöd för hepatit C-vård i mer än 10 år. Utvecklingen av testet har finansierats av Vinnova, Medtech4Health och MSD.

Syftet är att informera dig om vilka riskfaktorerna är för att smittas av hepatit C och att ge dig stöd att söka vård om du är i en riskgrupp för att ha smittats. Testet kan inte ge dig en diagnos, men ger dig information om du tillhör en riskgrupp.

Tillhör du en riskgrupp och bor i Stockholm kan du här skapa en remiss till provtagning för att ta reda på om du är smittad. I övriga landet kontaktar du en vårdcentral där du får ta ett vanligt blodprov som visar om du har hepatit C eller inte. Har du hepatit C kan du få kostnadsfri behandling**. Om du vill veta mer om hepatit C och behandling kan du besöka 1177.se eller ringa landstingens sjukvårdsrådgivning på tel 1177.

Om du har frågor om hur data behandlas i denna tjänst är du välkommen att kontakta Health Solutions dataskyddsombud via epost: dpo@healthsolutions.se.

**) I sällsynta fall kan läkaren göra bedömningen att du kan behöva vänta med behandlingen eller ha en längre behandlingstid.

Denna tjänst riktar sig till invånare i Sverige.